จุดมุ่งหมายอันแท้จริงของการทำหัจญ์

คำอธิบาย

บทความที่อธิบายถึงเป้าประสงค์สำคัญของอิบาดะฮฺหัจญ์ ซึ่งถือว่าเป็นอิบาดะฮฺอันยิ่งใหญ่ในอิสลาม และถูกกำหนดใหุ้มุสลิมที่มีความสามารถจำเป็นต้องปฏิบัติแม้เพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต การค้นหาจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของหัจญ์มีความสำคัญที่จะทำให้มุสลิมรู้จักนำบทเรียนในหัจญ์มาใช้ในทุกๆ ด้านของชีวิตประจำวัน ตามครรลองที่พระองค์อัลลอฮฺทรงพอพระทัย

Download
ส่งฟีดแบ็ก