ญินายาต (ความผิดฐานฆ่าหรือทำร้ายร่างกาย)

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วย ญินายาต หรือความผิดฐานฆ่าผู้อื่น หรือทำร้ายร่างกาย อธิบาบความหมาย จุดประสงค์ของการบัญญัติบทลงโทษด้วยการกิศอศ ปัจจัยแห่งความจำเป็นทั้งห้าประการ ประเภทของสิทธิ บัญญัติว่าด้วยการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด อัตตุวัยญิรีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก