ดิยะฮฺ สำหรับการทำร้ายร่างกายที่ไม่ถึงชีวิต

คำอธิบาย

อธิบายข้อมูลว่าด้วย ดิยะฮฺหรือสินไหมชดเชยสำหรับการทำร้ายร่างกายที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิต ประเภทของดิยะฮฺสำหรับการทำร้ายร่างกายไม่ถึงชีวิต
- ประเภทที่หนึ่ง ดิยะฮฺของอวัยวะหรือการเสียประโยชน์การใช้งานของอวัยวะดังกล่าว
- ประเภทที่สอง ดิยะฮฺของบาดแผลที่ใบหน้า (ชัจญะฮฺ) หรือบาดแผลทั่วไป (ญุรูหฺ) บาดแผลห้าประเภทตามบทบัญญัติ
- ประเภทที่สาม ดิยะฮฺของกระดูกที่แตกหัก
อัตราดิยะฮฺของผู้หญิง
จากหนังสือมุคตะ็ศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก