การเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮฺ หรือการดะอฺวะฮฺ

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วยการเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮฺ หรือการดะอฺวะฮฺ ประกอบด้วย เหตุผลของอัลลอฮฺที่ได้ส่งบรรดาเราะสูลมายังมนุษยชาติ ภาระหน้าที่ของบรรดานบีและเราะสูล สาเหตุที่ทำให้มนุษย์ได้รับทางนำ การเชิญชวนมนุษย์สู่อิสลามเป็นสิ่งจำเป็นเหนือประชาชาติมุสลิม การรู้แจ้งและรู้จริงในสามสิ่ง การให้ความสำคัญในการทำงานเพื่อศาสนามากกว่าการทำงานเพื่อวัตถุแห่งโลกดุนยา ศาสนาอิสลามจะยืนหยัดมั่นคงไม่มีวันสูญสลายจนถึงวันกิยามะฮฺ ประโยชน์ของการเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺ การจำแนกกลุ่มของมนุษย์ตามการงานที่พวกเขาได้ปฏิบัติ

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

- เนื้อหา -

 

เหตุผลของอัลลอฮฺที่ได้ส่งบรรดาเราะสูลมายังมนุษยชาติ

ภาระหน้าที่ของบรรดานบีและเราะสูล

สาเหตุที่ทำให้มนุษย์ได้รับทางนำ

การเชิญชวนมนุษย์สู่อิสลามเป็นสิ่งจำเป็นเหนือประชาชาติมุสลิม

การรู้แจ้งและรู้จริงในสามสิ่ง

การให้ความสำคัญในการทำงานเพื่อศาสนามากกว่าการทำงานเพื่อวัตถุแห่งโลกดุนยา

ศาสนาอิสลามจะยืนหยัดมั่นคงไม่มีวันสูญสลายจนถึงวันกิยามะฮฺ

ประโยชน์ของการเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺ

การจำแนกกลุ่มของมนุษย์ตามการงานที่พวกเขาได้ปฏิบัติ

ส่งฟีดแบ็ก