หลักการดะอฺวะฮฺของบรรดานบีและศาสนทูต

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วยหลักการดะอฺวะฮฺของบรรดาศาสนทูต อาิทิ ขั้นตอนการดะอฺวะฮฺของบรรดานบี กลุ่มประเภทของมนุษย์หลังจากได้รับการดะอฺวะฮฺ การงานของบรรดานบี เราะสูล และบรรดาผู้เจริญรอยตามบรรดานบีและเราะสูล การเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮฺไปสู่มวลมนุษย์และให้การสั่งสอนตักเตือนพวกเขา การดะอฺวะฮฺผู้คนตามบ้านเรือน ตามตลาด หมู่บ้านและตามชุมชนต่างๆ กล่าวสรรเสริญ รำลึกถึงอัลลอฮฺและขออภัยโทษจากพระองค์อยู่ตลอดเวลาและทุกสถานการณ์ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

 - สารบัญ -
 • ขั้นตอนการดะอฺวะฮฺของบรรดานบี               
 • กลุ่มประเภทของมนุษย์หลังจากได้รับการดะอฺวะฮฺ   
 • การงานของบรรดานบี เราะสูล และบรรดาผู้เจริญรอยตามบรรดานบีและเราะสูล   
 • การเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮฺไปสู่มวลมนุษย์และให้การสั่งสอนตักเตือนพวกเขา   
 • การดะอฺวะฮฺผู้คนตามบ้านเรือน ตามตลาด หมู่บ้านและตามชุมชนต่างๆ   
 • กล่าวสรรเสริญ รำลึกถึงอัลลอฮฺและขออภัยโทษจากพระองค์อยู่ตลอดเวลาและทุกสถานการณ์   
 • การดะอฺวะฮฺไปสู่อัลลอฮฺ การดะอฺวะฮฺไปสู่แนวทางที่นำไปสู่อัลลอฮฺ และการดะอฺวะฮฺไปสู่วันอาคิเราะฮฺซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกนำเสนอดะอฺวะฮฺจะต้องพานพบ   
 • การดะอฺวะฮฺผู้คนต้องด้วยภาษาของพวกเขาเอง   
 • ต้องชั่งให้มีความเท่าเทียมกันระหว่างการทำอิบาดะฮฺและการดะอฺวะฮฺ   
 • กล่าวถึงประชาชาติต่างๆพร้อมกับนบี อะลัยฮิมุสสะลาม ของพวกเขา   
 • ยอมอ่อนโอนต่อบรรดากาเฟรฺในสถานการณ์ที่อันตรายและตกอยู่ในความกลัว   
 • ทำงานดะอฺวะฮฺอย่างต่อเนื่องและไม่อ่อนข้อต่อบรรดาผู้ต่อต้าน   
 • แข็งกร้าวและเด็ดขาดต่อบรรดาผู้ปฏิเสธ มุนาฟิกีนและผู้ต่อต้านทั้งหลาย
 • แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ศรัทธาและข่าวร้ายสำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา   
 • เชิญชวนผู้คนๆไปสู่ความดีและห้ามปรามการทำความชั่ว   
 • ไม่มีการขอเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากการดะอฺวะฮฺ   
 • มีใจรักและเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์   
 • มีใจรัก เมตตาและสงสาร   
 • มีความอ่อนโยน เปิดอกและให้อภัยเสมอ   
 • ซื่อสัตย์สุจริต   
 • อดทนอดกลั้น   
 • อิคลาศและบริสุทธ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ   
 • ใจกว้าง มีจิตสาธารณะ และนอบน้อมถ่อมตน   
 • ไม่ฝักใฝ่และหลงใหลในวัตถุแห่งโลกดุนยา   
 • ส่งเสริมสนับสนุนในการทำความดีและพยายามให้ความขยาดและความกลัวในการทำมะอฺศิยะฮฺ
 • รีบเร่งในการทำความดี   
 • ทุ่มเททั้งทรัพย์สินเงินทองและร่างกายเพื่อเชิดชูอิสลาม   
 • ต่อสู้และมุญาฮะดะฮฺในหนทางของอัลลอฮฺ   
 • เรียนรู้สลับกับการสั่งสอนอย่างต่อเนื่อง   
 • ชำระจิตใจให้สะอาด ทำจิตใจและร่างกายให้แข็งแกร่งด้วยการทำอิบาดะฮฺและรำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างสม่ำเสมอ   
 • ขอดุอาอ์ให้อัลลอฮฺทรงประทานทางนำแก่ชาวมุชริกีน   
 • ทำการดะอฺวะฮฺทุกวันเวลาและทุกสภาวะการณ์   
 • มีการประชุมอยู่ตลอดเวลา   
 • มีความศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคง และมอบความไว้วางใจแก่อัลลอฮฺ   
 • ดุอาอ์และละหมาดในทุกสถานการณ์   
 • ฟ้องร้องเรื่องต่างๆ แก่อัลลอฮฺและขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในทุกเวลาและทุกสถานการณ์   
 • อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ห่างไกลสิ่งแวดล้อมที่เลวทราม   
 • ยึดอัลลอฮฺเป็นที่พึ่งในทุกเรื่องและอย่าเอาตนเองเป็นที่พึ่งแทนพระองค์ และยึดเหตุผลที่อนุญาตโดยศาสนาในการดำเนินงานต่างๆ   
 • ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของอัลลอฮฺแม้ว่าสติปัญญาของเราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม   
 • แบกความทุกข์ยากจากการถูกทำร้ายและถูกขับไล่จากศัตรูในหนทางการดะอฺวะฮฺไปสู่อัลลอฮฺ   
 • อดทนจากการดูถูกเหยียดหยามและใส่ร้ายป้ายสี   
 • แสดงความแข็งแกร่งหนักแน่นและความกร้าวหาญต่อหน้าบรรดาผู้ปฏิเสธที่คิดต่อต้าน
 • มอบความไว้วางใจแก่อัลลอฮฺ กล้าหาญและมั่นคงในจุดยืนเมื่ออยู่ต่อหน้าบรรดาศัตรูถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีจำนวนมากก็ตาม   
 • รับประโยชน์จากอำนาจของอัลลอฮฺในการคลายความทุกข์ยากที่ประสบพบพานและเพื่อตอบสนองความต้องการ   
 • รักษาเกียรติและสถานภาพของตนเอง   
 • ยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาอิสลามและบนเส้นทางของอัลลอฮฺทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย