การทำความสะอาด

คำอธิบาย

บทความว่าด้วยการทำความสะอาด ชำระร่างกายจากหะดัษและสิ่งสกปรก และบทบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำ ภาชนะเครื่องใช้ มารยาทการชำระจากการถ่ายทุกข์ สิ่งปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติ การอาบน้ำละหมาด การอาบน้ำยกหะดัษ นะญิส การตะยัมมุม การเช็ดบนร้องเท้าและเฝือก

Download
ส่งฟีดแบ็ก