ความหมายของเตาฮีด

คำอธิบาย

ฟัตวาว่าด้วยความหมายของเตาฮีด ตอบโดยชัยคฺมุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน เป็นส่วนหนึ่งของฟัตวาจากหนังสือ “ฟิกฮฺ อัล-อิบาดาต” โดยชัยคฺมุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  ความหมายของเตาฮีด

  معنى التوحيد

  < التايلانديةไทย – Thai - >

  มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

  محمد بن صالح العثيمين

  —™

  ผู้แปล: แวมูฮัมหมัดซาบรี แวยะโก๊ะ

  ผู้ตรวจทาน: ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  ترجمة: وي محمد صبري وي يعقوب

  مراجعة: فيصل عبد الهادي

  ความหมายของเตาฮีด

  คำถามที่ 6 : ท่านชัยคฺที่เคารพ อะไรคือความหมายของเตาฮีด ?

  คำตอบ : เตาฮีดมาจากคำว่า วะหฺหะดะ, ยุวะหฺหิดุ คือ การทำให้สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งเดียว และมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เว้นแต่ต้องมีการปฏิเสธและการยืนยัน กล่าวคือให้ปฏิเสธต่อสิ่งที่สวนทางกับความเป็นหนึ่งเดียว และการยืนยันในความเป็นหนึ่งเดียวนั้น เช่นการที่เรากล่าวว่า คนคนหนึ่งจะไม่สามารถทำให้
  เตาฮีดของเขาสมบูรณ์ได้ นอกจากเขาจะต้องปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ แล้วปฏิเสธต่อพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮฺ และยืนยันว่าอัลลอฮฺนั้นเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว ด้วยเหตุนั้นเอง การปฏิเสธเพียงอย่างเดียวหรือการยืนยันเพียงอย่างเดียว จึงไม่อาจหักห้ามการมีส่วนร่วมของสิ่งอื่นในเรื่องนั้นได้ เช่นการที่ท่านได้กล่าวว่า ชายคนหนึ่งได้ยืนขึ้น มันก็เป็นการยืนยันว่าเขาได้ยืนขึ้นแต่ท่านไม่ได้บอกว่าเขาได้ยืนอยู่เพียงลำพัง เพราะย่อมเป็นไปได้ที่จะมีคนอื่นยืนอยู่ด้วย แต่หากท่านกล่าวว่า ไม่มีใครยืนเลย มันก็เป็นการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่าไม่มีใครยืนแม้แต่คนเดียว แต่ถ้าท่านกล่าวว่า ไม่มีใครยืนนอกจากคนชื่อซัยดฺ หรือไม่มีใครยืนนอกจากชายคนหนึ่งเท่านั้น เมื่อนั้นแหละท่านได้บอกว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยืนขึ้น พร้อมกับได้ปฏิเสธการยืนขึ้นของคนอื่นนอกจากเขา และนี่เองคือการทำให้เกิดเตาฮีดที่แท้จริง กล่าวคือเตาฮีดไม่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากต้องมีการปฏิเสธและการยืนยันรวมอยู่ด้วยกัน

  คำถามที่ 7 : ท่านชัยคฺที่เคารพ โดยภาพรวมแล้วเตาฮีดมีกี่ประเภท ?

  คำตอบ : ประเภทของเตาฮีดเท่าที่นักวิชาการได้ระบุแบ่งออกเป็นสามประเภท นั่นคือ เตาฮีด อัร-รุบูบียะฮฺ, เตาฮีด อัล-อุลูฮียะฮฺ, และ เตาฮีด อัล-อัสมาอ์ วัศ-ศิฟาต การแบ่งข้างต้นได้จากการสำรวจและประมวล พร้อมกับการสังเคราะห์อายะฮฺอัลกุรอานและหะดีษต่างๆ ซึ่งพบว่าเตาฮีดที่มีอยู่นั้นเนื้อหาของมันไม่ออกไปจากสามประเภทนี้ ด้วยเหตุนี้ นักวิชาการจึงแบ่งเตาฮีดออกเป็นสามประเภทด้วยกัน

  หมวดหมู่เนื้อหา: