คำอธิบาย

ความละอาย คุณลักษณะที่มีเกียรติอีกประการหนึ่งในอิสลาม

ส่งฟีดแบ็ก