บทลงโทษของการใส่ร้ายว่าผิดประเวณี

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ บทลงโทษของการใส่ร้ายว่าผิดประเวณี วิทยปัญญาในการกำหนดโทษการใส่ร้าย บทบัญญัติว่าด้วยการใส่ร้าย โทษของการใส่ร้าย สำนวนการใส่ร้าย เงื่อนไขที่จำเป็นต้องลงโทษกรณีการใส่ร้าย การยืนยันต่อโทษของการใส่ร้าย โทษการใส่ร้ายจะตกไป สิ่งที่ตามมาจากการลงโทษการใส่ร้าย ลักษณะการเตาบะฮฺ (การสารภาพผิด) ของผู้ใส่ร้าย

Download
ส่งฟีดแบ็ก