บทลงโทษของการลักขโมย

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ บทลงโทษของการลักขโมย บทบัญญัติว่าด้วยการลักขโมย วิทยปัญญาในการบัญญัติโทษของการลักขโมย โทษของการลักขโมย เงื่อนไขในการตัดมือของผู้ลักขโมย
สิ่งที่จะตามมาหลังจากมีหลักฐานยืนยันถึงการลักขโมย ปริมาณพิกัดในการลักขโมยที่ศาสนากำหนด บทบัญญัติว่าด้วยการลงโทษถือเป็นโมฆะด้วยกับสิ่งคลุมเครือ บทบัญญัติว่าด้วยการขโมยทรัพย์สินจากบัยตุลมาล (กองคลังมุสลิม) บทบัญญัติว่าด้วยการไม่ยอมจ่ายของที่ยืมคืน (โกงหนี้) บทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินที่ถูกขโมย บทบัญญัติว่าด้วยการสารภาพผิดก่อนที่เรื่องจะไปถึงผู้ปกครอง (หากิม)

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล