การบนบาน

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาิทิ ความหมายของการบนบาน บทบัญญัติว่าด้วยการบนบาน บทบัญญัติว่าด้วยการบนบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ บุคคลที่ถือว่าการบนบานของเขานั้นถูกต้อง บทบัญญัติว่าด้วยผู้ที่อ่อนแอไม่สามารถทำตามที่บนบานได้ บทบัญญัติว่ด้วยการบนบานในสิ่งที่เป็นความยากลำบาก ผู้ที่รับการบนบาน บทบัญญัติว่าด้วยผู้ที่บนบานการภักดีร่วมกับการฝ่าฝืน บทบัญญัติว่าด้วยผู้บนบานว่าจะถือศีลอดแต่แล้วไปตรงกับวันอีด

Download
ส่งฟีดแบ็ก