เงื่อนไขต่างๆ ของการละหมาด

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ เงื่อนไขของการละหมาด เครื่องแต่งกายในการละหมาด ขอบเขตเอาเราะฮฺของผู้ชายและผู้หญิง วิธีการชดละหมาดสำหรับผู้เดินทางที่ไม่ทันตื่นละหมาดอัลฟัจญรฺ หุก่มการเปลี่ยนเจตนาในระหว่างละหมาดอยู่ ลักษณะการแต่งกายในละหมาด
สถานที่ละหมาด ผู้ที่มีประจำเดือนและผู้ที่มีญุนุบจะชดละหมาดอย่างไร วิธีการละหมาดสำหรับคนที่ไม่รู้ทิศทางกิบละฮฺ ผู้ที่ขาดสติจะชดใช้ละหมาดอย่างไร วิธีการชดละหมาดต่างๆ หุก่มสำหรับผู้ที่เผลอหลับโดยไม่ทันละหมาด หรือลืมละหมาด หุก่มการละหมาดด้วยการสวมใส่รองเท้า วิธีละหมาดของผู้ที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ มารยาทในการไปมัสญิด เมื่อเข้าไปในมัสญิดมุสลิมควรทำสิ่งใด หุก่มการนอนหลับในมัสญิด หุก่มการให้สลามแก่ผู้ที่กำลังละหมาดอยู่ หุก่มการจองที่ในมัสญิด

Download
ส่งฟีดแบ็ก