สิ่งที่เป็นวาญิบในการละหมาด

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ อธิบายสิ่งที่เป็นวาญิบต่างๆ ของการละหมาด และอธิบายหุก่มผู้ที่ละเลยสิ่งที่วาญิบเหล่านั้น

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

 

สิ่งที่เป็นวาญิบในการละหมาด

 

1.        การตักบีรทั้งหมดที่นอกเหนือจากตักบีเราะตุลอิหฺรอม

2.        การกล่าวสำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺในขณะที่รุกูอฺ

3.        การกล่าวว่า สะมิอัลลอฮุ ลิมัน หะมิดะฮฺ สำหรับอิมามและผู้ละหมาดคนเดียว

4.        การกล่าวว่า ร็อบบะนา ละกัล หัมดฺ สำหรับอิมาม มะอ์มูม และผู้ละหมาดคนเดียว

5.        การดุอาอ์ในขณะที่สุญูด

6.        การดุอาอ์ในระหว่างสองสุญูด

7.        การนั่งเพื่อตะชะฮฺฮุดครั้งแรก

8.        การอ่านตะชะฮฺฮุดครั้งแรก

 

หุก่มของผู้ที่ละเลยจากวาญิบใดๆ ในการละหมาด

หากผู้ละหมาดคนใดละเลยจากวาญิบใดๆ ในการละหมาดโดยเจตนา ถือว่าการละหมาดของเขาเป็นโมฆะ แต่หากหลงลืมและผ่านพ้นช่วงของมันไปแล้วแต่ยังไม่เข้าไปยังรุก่นถัดไป เมื่อนึกขึ้นได้เขาต้องย้อนกลับไปทำใหม่แล้วทำในลำดับต่อๆ ไปจนเสร็จ แล้วให้สุญูดสะฮฺวี แล้วจึงให้สลาม

แต่หากนึกขึ้นได้เมื่อผ่านพ้นช่วงของมันไป และเข้าไปยังรุก่นถัดไปแล้ว ถือว่าวาญิบนั้นๆ ตกไป ไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปทำใหม่ แต่ก่อนเสร็จละหมาดให้สุญูดสะฮฺวี แล้วจึงให้สลาม

ส่งฟีดแบ็ก