สิ่งที่เป็นวาญิบในการละหมาด

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ อธิบายสิ่งที่เป็นวาญิบต่างๆ ของการละหมาด และอธิบายหุก่มผู้ที่ละเลยสิ่งที่วาญิบเหล่านั้น

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  สิ่งที่เป็นวาญิบในการละหมาด

  ﴿واجبات الصلاة﴾

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์

  แปลโดย : ดานียา เจะสนิ

  ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  ที่มา : หนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

  2010 - 1431

  ﴿واجبات الصلاة﴾

  « باللغة التايلاندية »

  الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة: دانيال جيء سنيك

  مراجعة: صافي عثمان

  المصدر: كتاب مختصر الفقه الإسلامي

  2010 - 1431

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  9. สิ่งที่เป็นวาญิบในการละหมาด

  1. การตักบีรทั้งหมดที่นอกเหนือจากตักบีเราะตุลอิหฺรอม

  2. การกล่าวสำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺในขณะที่รุกูอฺ

  3. การกล่าวว่า สะมิอัลลอฮุ ลิมัน หะมิดะฮฺ สำหรับอิมามและผู้ละหมาดคนเดียว

  4. การกล่าวว่า ร็อบบะนา ละกัล หัมดฺ สำหรับอิมาม มะอ์มูม และผู้ละหมาดคนเดียว

  5. การดุอาอ์ในขณะที่สุญูด

  6. การดุอาอ์ในระหว่างสองสุญูด

  7. การนั่งเพื่อตะชะฮฺฮุดครั้งแรก

  8. การอ่านตะชะฮฺฮุดครั้งแรก

  หุก่มของผู้ที่ละเลยจากวาญิบใดๆ ในการละหมาด

  หากผู้ละหมาดคนใดละเลยจากวาญิบใดๆ ในการละหมาดโดยเจตนา ถือว่าการละหมาดของเขาเป็นโมฆะ แต่หากหลงลืมและผ่านพ้นช่วงของมันไปแล้วแต่ยังไม่เข้าไปยังรุก่นถัดไป เมื่อนึกขึ้นได้เขาต้องย้อนกลับไปทำใหม่แล้วทำในลำดับต่อๆ ไปจนเสร็จ แล้วให้สุญูดสะฮฺวี แล้วจึงให้สลาม

  แต่หากนึกขึ้นได้เมื่อผ่านพ้นช่วงของมันไป และเข้าไปยังรุก่นถัดไปแล้ว ถือว่าวาญิบนั้นๆ ตกไป ไม่จำเป็นต้องย้อนกลับไปทำใหม่ แต่ก่อนเสร็จละหมาดให้สุญูดสะฮฺวี แล้วจึงให้สลาม