สิ่งที่สุนัตต่างๆ ในละหมาด

คำอธิบาย

จากหนังสือ มุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วย สุนัตต่างๆ ในการละหมาด สิ่งที่ทำให้การละหมาดเสีย หุก่มการอิสติฆฺฟารฺหลังจากละหมาดฟัรฺฎฺ ลักษณะการซิกิรฺ หุก่มสำหรับผู้ที่ลุกขึ้นยืนโดยลืมนั่งตะชะฮฺฮุด หุก่มสำหรับผู้ที่ออกไปละหมาดญะมาอะฮฺ แต่พบว่าผู้คนต่างละหมาดเสร็จแล้ว หุก่มการกล่าวคำว่า “อามีน”ทั้งในละหมาดและนอกละหมาด

Download
ส่งฟีดแบ็ก