คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ ประเภทของชิริก ชิริกมีสองประเภท คือ ชิริกใหญ่ และชิริกเล็ก ชิริกใหญ่ประเภทต่างๆ 1- ชิริกในด้านการเกรงกลัว 2- ชิริกในด้านการมอบตน 3-ชิริกในด้านความรัก 4- ชิริกในด้านการเคารพเชื่อฟัง ประเภทของนิฟาก การกระทำหรือคำพูดที่เข้าข่ายชิริก เช่น ไสยศาสตร์ การทำเครื่องราง การดูหมอ การทำนายชะตา และอื่นๆ

ตัฟสีรฺ 3 ญุซอ์สุดท้ายของอัลกุรอาน พร้อมด้วยบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับมุสลิม
ส่งฟีดแบ็ก