ข้อคิดสำหรับดาอีย์

คำอธิบาย

บางแง่มุมว่าด้วยการทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามของดาอีย์ ท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ที่คุกคามบุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของมุสลิมและประชาชาติ โดยเน้นถึงคุณลักษณะต่างๆ ที่ดาอีย์ควรต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงในการทำหน้าที่ของตนเพื่อให้บรรลุผลตามที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัยต่อไป

Download
ส่งฟีดแบ็ก