มุสลิมใหม่ เราะห์มะฮ์ บินติ อับดุลลอฮ์ : ชีวิตใหม่ที่มีพระเจ้านำทาง

คำอธิบาย

เรื่องราวการรับอิสลามของ เราะห์มะฮ์ บินติ อับดุลลอฮ์ กับชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อศรัทธาต่ออัลลอฮฺพระผู้อภิบาลเจ้า ชีวิตที่เคยสุขสบายทางวัตถุถูกทดแทนด้วยความสุขสำราญทางใจที่ตีค่ามิได้ อุปสรรคและความทุกข์ยากต่างๆ ที่ต้องพบ กลับผ่านไปด้วยดีเพราะมีทางนำจากพระผู้เป็นเจ้า

Download

แหล่งอ้างอิง:

เว็บไซต์ www.islammore.com

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก