การละหมาดวันศุกร์ (ละหมาดญุมุอะฮฺ)

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยท่านเชคมุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ : วิทยเหตุผลที่ได้บัญญัติการละหมาดวันศุกร์(ญุมุอะฮฺ) ความประเสริฐของวันศุกร์ หุก่มการละหมาดญุมุอะฮฺ เวลาละหมาดญุมุอะฮฺ การอะซานญุมุอะฮฺ เงื่อนไขการดำเนินการละหมาดญุมุอะฮฺ ความประเสริฐของการอาบน้ำในวันศุกร์และการไปมัสญิดตั้งแต่เนิ่นๆ เวลาอาบน้ำในวันศุกร์ เวลาออกไปละหมาดญุมุอะฮฺที่ดีที่สุด หุก่มการเดินทางในวันศุกร์ และอื่นๆ

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

15. การละหมาดวันศุกร์ (ญุมุอะฮฺ)

วิทยเหตุผลที่ได้บัญญัติการละหมาดวันศุกร์(ญุมุอะฮฺ)

ความประเสริฐของวันศุกร์

หุก่มการละหมาดญุมุอะฮฺ

เวลาละหมาดญุมุอะฮฺ

การอะซานญุมุอะฮฺ

เงื่อนไขการดำเนินการละหมาดญุมุอะฮฺ

ความประเสริฐของการอาบน้ำในวันศุกร์และการไปมัสญิดตั้งแต่เนิ่นๆ

เวลาอาบน้ำในวันศุกร์

เวลาออกไปละหมาดญุมุอะฮฺที่ดีที่สุด

หุก่มการเดินทางในวันศุกร์

(อัลมัสบูก)ผู้ที่มาสายในการละหมาดญุมุอะฮฺมาช่วงไหนถึงจะเรียกว่าได้ญุมุอะฮฺ

อิมามจะเข้ามาละหมาดญุมุอะฮฺในเวลาใด?

จะกล่าวคุฏบะฮฺด้วยภาษาอะไร?

การละหมาดญุมุอะฮฺนั้นวาญิบหรือไม่สำหรับผู้เดินทาง?

ลักษณะของผู้ที่กล่าวคุฏบะฮฺ

ผู้อ่านคุฏบะฮฺจะทำสิ่งใดบ้างเมื่อเข้ามาในมัสญิดแล้ว

ลักษณะของคุฏบะฮฺ

เนื้อหาของคุฏบะฮฺญุมุอะฮฺ

การใช้เวลาในการกล่าวคุฏบะฮฺ

ลักษณะการนั่งฟังคุฏบะฮฺ

ลักษณะการละหมาดญุมุอะฮฺ

ลักษณะการละหมาดสุนัตญุมุอะฮฺ

หุก่มการพูดคุยของบรรดามะอ์มูมในขณะอิมามกล่าวคุฏบะฮฺ

หุก่มการดำเนินการละหมาดญุมุอะฮฺในเมืองใดเมืองหนึ่ง

ผู้ที่เข้ามัสญิดในขณะที่อิมามกล่าวคุฏบะฮฺอยู่เขาจะปฏิบัติอย่างไร?

หุก่มการอาบน้ำในวันศุกร์

สิ่งที่สุนัตให้อ่านในวันศุกร์

สิ่งที่สุนัตให้อ่านในละหมาดศุบหฺของวันศุกร์

หุก่มการดุอาอ์ในขณะคุฏบะฮฺ

ช่วงเวลาที่ดุอาอ์จะถูกตอบรับ

หุก่มการละเลยการละหมาดญุมุอะฮฺ

หุก่มการละหมาดเมื่อวันอีดตรงกับวันศุกร์

 

ส่งฟีดแบ็ก