เจตนารมณ์พื้นฐานห้าประการในอิสลาม

คำอธิบาย

เจตนารมณ์พื้นฐาน 5 ประการในอิสลาม อธิบายหลักความจำเป็นพื้นฐานห้าประการที่อิสลามให้ความสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย
1. การปกป้องศาสนา
2. การปกป้องชีวิต
3. การปกป้องสติปัญญา
4. การปกป้องวงศ์ตระกูล
5. การปกป้องทรัพย์สิน
จากหนังสือ "อิสลาม วิถีแห่งชีวิต"

Download
ส่งฟีดแบ็ก