ท่านนบีสอนเศาะหาบะฮฺอย่างไร?

คำอธิบาย

บทความที่ยกตัวอย่างวิธีการสอนของท่านนบี ศ็อลลัลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม ในการปลูกฝังและอบรมเศาะหาบะฮฺของท่าน อันได้แก่
1. การสอนด้วยการเล่าเรื่องราวต่างๆ
2. การสอนด้วยการให้ข้อตักเตือน
3. ผสมผสานระหว่างการให้ขวัญกำลังใจและการขู่สำทับ
4. การโน้มน้าวจิตใจ
5. ใช้การสนทนาและการโต้ตอบ
6. ใช้ความเกรี้ยวกราดและการลงโทษ
7. ใช้การตัดความสัมพันธ์(บอยคอต)
8. การให้คำแนะนำโดยทางอ้อม
9. ใช้เหตุการณ์และโอกาสต่างๆให้เกิดประโยชน์
10. การให้กำลังใจและการกล่าวชมเชย

Download
ส่งฟีดแบ็ก