มุสลิมใหม่ ผุสดี (ฟาติมะฮฺ) หวายนำ : อิสลามคือวิถีการดำรงชีวิต

คำอธิบาย

เรื่องราวการรับอิสลามของ ผุสดี (ฟาติมะฮฺ) หวายนำ เริ่มต้นของความบังเอิญที่จุดประกายให้เธอศึกษาอิสลาม จนได้พบกับทางนำในที่สุด ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาจากใจจริง สู่ความสงบสุขที่ไม่เคยพานพบครั้งใดในชีวิต

Download
ส่งฟีดแบ็ก