รักนบีและเครื่องหมาย : การปรารถนาที่จะเห็นและอยู่ร่วมกับท่าน

คำอธิบาย

รักนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม และเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงความรักดังกล่าว อธิบายเครื่องหมายประการแรก นั่นคือ การปรารถนาที่จะเห็นและอยู่ร่วมกับท่าน ซึ่งการสูญเสียสองสิ่งดังกล่าวนั้นสำคัญยิ่งกว่าการสูญเสียสิ่งอื่นใดบนโลกนี้ พร้อมยกตัวอย่างเหตุการณ์จากชีวประวัติของเศาะหาบะฮฺที่แสดงให้เห็นถึงเครื่องหมายข้อนี้ จากงานเขียนของ ดร. ฟัฎลฺ อิลาฮี

Download
ส่งฟีดแบ็ก