คำอธิบาย

การตะดับบุรฺอัลกุรอาน คือ วาระแห่งประชาชาติ อธิบายความสำคัญของการตะดับบุรฺ หรือการพินิจใคร่ครวญอัลกุรอาน กล่าวถึงประเด็นสำคัญๆ อาทิ สติปัญญากับการใคร่ครวญ สภาพของประชาชาติมุสลิมกับอัลกุรอาน : ความเป็นจริงและความหวัง เคราะห์กรรมอันใหญ่หลวงจากการละทิ้งตะดับบุรฺ และ ประโยชน์บางประการของการใคร่ครวญตะดับบุรฺอัลกุรอาน

ส่งฟีดแบ็ก