บทตักเตือนทั่วไป

คำอธิบาย

บทตักเตือนทั่วไป เกี่ยวกับการเอาใจใส่เรื่องละหมาด การรักษาอะมานะฮฺหรือสิ่งที่ได้รับมอบหมาย การหลีกห่างจากบาปและความผิด และการมีจรรยามารยาทที่ดี พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก