ฟิตนะฮฺ ดัจญาล

คำอธิบาย

กล่าวถึงสัญญาณใหญ่ประการหนึ่งก่อนวันสิ้นโลก นั่นคือ การปรากฏตัวของดัจญาล อธิบายคุณลักษณะและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบุการเตรียมตัวเพื่อปกป้องตัวเองให้พ้นจากมัน พร้อมหลักฐานจากหะดีษ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก