เดชานุภาพของอัลลอฮฺ

คำอธิบาย

บทความกล่าวถึงคุณลักษณะอันยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า คือการที่ทรงเดชานุภาพในการสรรค์สร้าง ควบคุม บริหารจัดการ และบันดาลสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ เป็นข้อมูลที่เหมาะแก่การใคร่ครวญเพื่อเพิ่มอีมานในใจมนุษย์ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก