ความหมายของคำว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ

คำอธิบาย

ความหมายของคำว่า ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ อธิิบายความหมายและเงื่อนไขต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคำกล่าวปฏิญาณดังกล่าว รวมทั้งระบุถึงความประเสริฐบางประการจากคำปฏิญาณนี้ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล