คำอธิบาย

บทความกล่าวถึงคุณค่าความประเสริฐของการทำหน้าที่ดะอฺวะฮฺ หรือการเผยแผ่อิสลาม รวมทั้งข้อคิดบางประการที่นักดาอีย์จะต้องคำนึงถึงในการทำหน้าที่ดังกล่าว จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

ส่งฟีดแบ็ก