โอวาทแด่ผู้แสวงหาความรู้

คำอธิบาย

โอวาทแด่ผู้แสวงหาความรู้ กล่าวถึงประการต่างๆ ที่ผู้หาความรู้จะต้องคำนึงถึงเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น อาทิ การตั้งใจศึกษา การเชิญชวนผู้อื่น การมีมารยาทที่ดี การยืดหยัดในหนทางของอัลลอฮฺ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร. อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก