ละหมาดตะรอวีหฺ

คำอธิบาย

บทความที่ถอดจากการบรรยายของเชคริฎอ สมะดี กล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ ของการละหมาดตะรอวีหฺ อาทิ ความประเสริฐ ความเป็นมา จำนวนร็อกอัต ระยะเวลาละหมาด รูปแบบการละหมาด และสถานที่การละหมาด

Download
ส่งฟีดแบ็ก