การสั่งใช้ในความดีและห้ามปรามความชั่ว

คำอธิบาย

นำเสนอข้อมูลว่าด้วยความสำคัญของการร่วมมือกันสร้างสรรค์ความดี สนับสนุนและส่งเสริมให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมทั้งยับยั้งห้ามปรามความชั่วต่างๆ อันเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่จะทำให้สังคมมีความมั่นคงและสันติสุข อีกทั้งยังได้กล่าวถึงระดับของการห้ามความชั่วเอาไว้ด้วยทั้งหมดสี่ระดับ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก