ข้อผิดพลาดในการละหมาด

คำอธิบาย

กล่าวถึงข้อผิดพลาดบางประการในการละหมาด อาทิ หลังไม่ยืดตรง การไม่มีสมาธิในอากัปกิริยาในละหมาด การทำอิริยาบทต่างๆ ก่อนอิมามนำละหมาด การลุกขึ้นในร็อกอะฮฺที่ยังเหลือก่อนที่อิมามจะให้สลามครั้งที่สอง การสวมเสื้อผ้ายาวระพื้น จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ โดย ดร.อะมีน อัช-ชะกอวีย์.

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

<p> </p>

ส่งฟีดแบ็ก