ภัยอันตรายจากโทรทัศน์

คำอธิบาย

ภัยอันตรายจากโทรทัศน์ กล่าวถึงแง่มุมในด้านลบบางประการของโทรทัศน์ที่ขัดกับหลักบัญญัติทางศาสนาอิสลาม และส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมของมุสลิม พร้อมระบุทัศนะของนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร.อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก