คำชี้แนะแด่สตรีทั้งหลาย

คำอธิบาย

เป็นโอวาทบางประการสำหรับสตรีมุสลิม ซึ่งในอิสลามถือว่าสตรีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เท่าเทียมกับบุรุษ จึงจำเป็นที่นางจะต้องเรียนรู้หน้าที่ต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงและธรรมชาติของผู้หญิงที่อัลลอฮฺได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสมกับแต่ละเพศ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร.อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก