ข้อบกพร่องในการอาบน้ำละหมาด

คำอธิบาย

บทความที่กล่าวถึงข้อผิดพลาดบางประการในการทำวุฎูอ์ หรือการอาบน้ำละหมาด อาทิ การไม่ศึกษาวิธีการทำอาบน้ำละหมาดให้ดี การละทิ้งอวัยวะบางส่วนโดยไม่ล้างให้ทั่ว การใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย เป็นต้น จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร.อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก