รากฐานของศาสนาอิสลาม

คำอธิบาย

อธิบายหลักความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพของพระเจ้า และปฏิเสธการตั้งภาคีต่อพระเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานหลักของศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับหลักการนี้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก