หลัก 10 ประการที่ทำให้สูญเสียความเป็นมุสลิม

คำอธิบาย

บทความที่อธิบายหลักต่างๆ จำนวน 10 ประการที่เป็นสาเหตุให้มุสลิมคนหนึ่งสูญสิ้นสภาพการเป็นมุสลิม ซึ่งเป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงและจำเป็นที่จะต้องระวังตนให้มากที่สุด และควรจะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ละเอียดและถ่องแท้เพื่อจะได้ไม่ตกลงไปหลุมพรางที่อันตรายนี้

Download
ส่งฟีดแบ็ก