การจัดการศพในบทบัญญัติอิสลาม

คำอธิบาย

จุลสารพร้อมภาพประกอบ เรื่อง การจัดการศพในบทบัญญัติอิสลาม ชื่อเอกสารเดิม เศาะลาตุลญะนาซะฮฺ โดย สำนักพิมพ์ ดารฺ อัล-ญะวาบ กรุงริยาด ตรวจสอบความถูกต้องโดยเชค อับดุลลอฮฺ บิน อับดุรเราะห์มาน อัล-ญิบรีน อธิบายเนื้อหาขั้นตอนการจัดการศพในอิสลามพร้อมภาพตั้งแต่การอาบน้ำศพ การห่อ การละหมาด การฝัง การตะอฺซิยะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก