การอบรมเลี้ยงดูบุตร

คำอธิบาย

กล่าวถึงคำแนะนำจากอัลกุรอานและแนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดี ตามเจตนารมณ์ที่อิสลามต้องการ เป็นข้อคิดบางประการที่ผู้ปกครองและพ่อแม่จะต้องเรียนรู้และนำไปใช้ ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญที่จะช่วยให้ลูกรอดพ้นจากการเป็นชาวนรก โดยเฉพาะในสภาวะของโลกปัจจุบัน

Download
ส่งฟีดแบ็ก