เวลาคืออายุไขของมนุษย์

คำอธิบาย

เวลาคืออายุไขของมนุษย์ จำเป็นต้องรักษาไว้ และใช้ในหนทางที่ถูกต้อง ผู้ที่มีสติปัญญา คือผู้ที่รู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของเวลา และไม่ปล่อยให้เสียไปโดยไร้ประโยชน์

ส่งฟีดแบ็ก