อธิบายพระนามของอัลลอฮฺ อัล-คอลิก อัล-มุเศาวิรฺ

คำอธิบาย

อธิบายพระนามของอัลลอฮฺ อัล-คอลิก อัล-มุเศาวิรฺ กล่าวถึงความหมายของพระนามทั้งสองนี้ของอัลลอฮฺ โดยอ้างอิงถึงอายะฮฺอัลกุรอานต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงพระนามอันงดงามนี้ สรุปบทเรียนและประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ได้รับจากการศรัทธาต่อพระนามทั้งสอง ทั้งในด้านความเชื่อและการปฏิบัติ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก