คำอธิบาย

หนึ่งในหลักฐานที่พิสูจน์ความสัจจริงของคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งถูกประทานลงมาเมื่อมากกว่า 1400 ปีมาแล้ว แต่สามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างแม่นยำ อาทิเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยา อย่างการกำเนิดมนุษย์ พัฒนาการของตัวอ่อนในครรภ์มารดา เป็นต้น บทความนี้ได้ยกหลักฐานต่างๆ จากโองการในคัมภีร์อัลกุรอานที่กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน

ส่งฟีดแบ็ก