อธิบายความหมายพระนาม อัล-ฟัตตาหฺ

คำอธิบาย

กล่าวถึงความหมายที่แฝงเร้นอยู่ในพระนาม อัล-ฟัตตาห์ ซึ่งเป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ที่มีความหมายสองด้าน และกล่าวถึงสิ่งที่สามารถถอดเป็นบทเรียนในเชิงปฏิบัติจากพระนามอันวิจิตรนี้ อาทิ ความจำเป็นที่บ่าวจะต้องพึ่งพิงอัลลอฮฺ เนื่องจากพระองค์ทรงคุมกุญแจแห่งความดีงามทั้งหลายทั้งปวง การขอดุอาอ์จากอัลลอฮฺ เป็นต้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก