อัล-บาบิยะฮฺ และอัล-บะฮาอิยะฮฺ (ศาสนาบาบี และบาไฮ)

คำอธิบาย

บทความแนะนำแนวคิดกลุ่มกลุ่มลัทธิอัล-บาบียะฮฺและอัล-บะฮาอิยะฮฺ (บาบี และ บาไฮ)โดยสรุป อาทิ นิยามกลุ่ม ผู้ก่อตั้งแนวคิด คุณลักษณะเฉพาะ ปราชญ์ในแนวคิดนี้ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการแพร่กระจายของกลุ่มลัทธินี้ในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงฟัตวาของอุละมาอ์เกี่ยวกับลัทธิดังกล่าว

Download
ส่งฟีดแบ็ก