ความดีเจ็ดประการที่สานต่อผลบุญหลังตาย

คำอธิบาย

กล่าวถึงความดีเจ็ดอย่างที่ส่งผลบุญต่อเนื่องหลังความตาย ที่มุสลิมควรมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการปฏิบัติขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ คือ การบริจากกุศลทานถาวร(วะกัฟ) การสร้างมัสยิด การเผยแผ่ความรู้ การขุดแม่น้ำ การขุดบ่อ การปลูกต้นอินทผลัม การแจกจ่ายมุศหัฟ(อัลกุรอาน) การอบรมเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดี

Download
ส่งฟีดแบ็ก