สถานะของสตรีในอิสลาม

คำอธิบาย

กล่าวถึงสถานะอันสูงส่งของสตรีในมุมมองอิสลาม และการยกฐานะของสตรีเพศจากเดิมที่ถูกกดขี่ข่มเหงภายใต้ระบบญาฮิลียะฮฺและการลิดรอนสิทธิต่างๆ อย่างไม่เป็นธรรม เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก