บุหรี่คือสิ่งต้องห้าม (หะรอม)

คำอธิบาย

อธิบายเหตุผลที่ว่าเหตุใดจึงเป็นสิ่งต้องห้ามในทัศนะอิสลาม พร้อมหลักฐานที่ประมวลและอ้างจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ และข้อเรียกร้องให้ผู้สูบบุหรีละเลิกจากพฤติกรรมดังกล่าว เพราะผู้ใดที่ตั้งใจจริงและละเลิกสิ่งที่ผิดเพื่ออัลลอฮฺ พระองค์จะทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขา เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก