จดหมายเปิดผนึกถึงคุณสามีที่รัก

คำอธิบาย

เป็นคำตักเตือนและให้สติแก่บรรดาสามีทั้งหลาย ที่อาจจะละเลยในหน้าที่ต่อภรรยาของพวกเขา หรือความบกพร่องอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาในครอบครัว เป็นข้อคิดสะกิดใจที่สมควรแก่การไตร่ตรองและปรับปรุงแก้ไขด้วยความจริงใจ เพื่อร่วมสร้างความอบอุ่นและความสุขในครอบครัว

Download
ส่งฟีดแบ็ก