อันตรายของการชิริก

คำอธิบาย

ศาสนาอิสลามถือว่าชิริกหรือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺนั้นเป็นความชั่วที่ร้ายแรงที่สุดและเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาบาปทั้งหลาย แต่ก็มีมุสลิมบางส่วนที่ได้กระทำชิริกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเข้าใจผิดๆ บทความชิ้นนี้จะช่วยให้คำอธิบายถึงตัวอย่างของการชิริกที่มีให้เห็นในสังคมมุสลิม พร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ รวมถึงชิริกบางประการที่อาจจะมองไม่ออกว่าเป็นชิริก เช่น การเปลี่ยนบทบัญญัติของอัลลอฮฺจากฮะรอมให้เป็นฮาลาลและจากฮาลาลให้เป็นฮะรอม
เชื่อว่ามีกฎหมายอื่นหรือธรรมนูญอื่นเหมือนกันหรือดีกว่ากฎหมายของอัลลอฮฺ และอธิบายพิษภัยที่ร้ายแรงหรือโทษของการชิริก

Download
ส่งฟีดแบ็ก