ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ

คำอธิบาย

ความสุขความสำราญของชาวสวรรค์นั้นจะยังไม่สมบูรณ์ จนกว่าพวกเขาจะได้เห็นพระเจ้าของพวกเขา และได้รับความพอพระทัยจากพระองค์ บทความนี้กล่าวถึงสาเหตุต่างๆ ที่จะทำให้มนุษย์ได้รับความพอพระทัยของอัลลอฮฺในสวรรค์ เป็นบทความจากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก